Expoziþie COLONIA 21 la Galeria „Theodor Pallady”, Iasi

 

Expoziþie COLONIA 21 la Galeria „Theodor Pallady” Marþi, 1 martie 2016, începând cu ora 18.00, la Galeria „Theodor Pallady” situatã în strada A. Lãpuºneanu, nr 7-9 din Iaºi, va avea loc expoziþia COLONIA 21. Expoziþia poate fi vizitatã în perioada 1-10 martie 2016. Artiºtii participanþi la acest eveniment sunt membrii grupului COLONIA 21: Dan Badea, Dragoº Burlacu, Anca Irinciuc, Marius Crãiþã Mândrã, Cristina Nedelea, Justinian Scãrlãtescu . Alãturi de aceºtia vor expune câstigãtorii bursei „Teodor Moraru” - Dragos Bãdiþã, Diana Tudose ºi invitatul Claudiu Ciobanu. COLONIA 21 a luat na?tere în jurul reziden?elor artistice anuale organizate la Bistri?a Nãsãud în perioada 2003 -2007 ?i mai apoi la Tescani - Bacãu începând cu anul 2008 continuând pânã în prezent prin activitã?i expoziþionale ?i editoriale. Grupul a fost ini?iat de pictorul Teodor Moraru ?i sus?inut de “Funda?ia Societatea de Concerte Bistri?a”, prin amabilitatea d-lui Gavril ?ãrmure. Începând cu anul 2014 COLONIA 21 a sprijinit ini?ierea bursei de tineret "Teodor Moraru". http://colonia21.blogspot.ro

Copyright © 2020 Dragos Burlacu; All rights reserved | Power by Focus Web Design